Regulamin korzystania z Bani i gorącej beczki

UWAGA: ISTNIEJĄ PEWNE GRUPY CHORÓB I DOLEGLIWOŚCI, KTÓRE STANOWIĄ PRZECIWWSKAZANIE DO KORZYSTANIA Z SAUNY I GORĄCEJ BECZKI

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny i beczki tylko pod opieką i na odpowiedzialność rodziców. Wchodząc do sauny korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia na to pozwala. Za szkody zdrowotne związane z przebywaniem w ruskiej bani i gorącej beczce, powstałe z przyczyn nieleżących po naszej stronie, nie ponosimy odpowiedzialności.

Podczas korzystania z beczki i sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania. Korzystający z sauny i beczki ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy

Gorąca Beczka czyli balia kąpielowa

 1. Przed wejściem do beczki należy:

  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,

  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

  • dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem

  • zdjąć obuwie.

 2. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.

 3. Pierwszym rozpaleniem ognia w piecu beczce mogą zajmować się jedynie nasi pracownicy. Podczas korzystania z beczki nie wolno stosować żadnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.

 4. Jeśli goście wynajęli beczkę na dłużej niż na 1 wieczór, zostaną poinstruowani jak rozpalać w piecu, Po rozpaleniu w piecu należy dokładać drewno o aż do momentu osiągnięcia pożądanej temperatury wody.

 5. Nie należy dotykać elementów pieca w beczce, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące!

  Bania czyli sauna

 1. obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

 2. nie wolno dotykać pieca, jest bardzo gorący; rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci

 3. nie należy wchodzić do bani ani głodnym (grozi to omdleniem), ani z pełnym żołądkiem

 4. przed wejściem do sauny obowiązkowo bierzemy prysznic

 5. nie wolno wchodzić do sauny z nałożonymi na twarz i ciało kremami; wchodzimy bez metalowych przedmiotów (niebezpieczeństwo poparzenia), okularów i szkieł kontaktowych, obuwie zostawiamy przed wejściem.

 6. do sauny wchodzimy nago (nie w kostiumie) owinięci ręcznikiem, w którym zostajemy, albo który rozkładamy na ławce.

 7. podczas siedzenia lub leżenia w ruskiej bani konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało.

 8. od czasu do czasu można polać kamienie wodą w cebra – wzrasta wówczas wilgotność i temperatura w bani

 9. bezwarunkowo przerywamy pobyt w saunie, jeżeli czujemy, że organizm ciężko znosi wysoką temperaturę. Niewskazane jest samotne korzystanie z sauny

 10. najlepiej zaplanować od 2 do 3 wejść, przy czym 1 wejście maksymalnie do 15 minut.

 11. po wyjściu z bani polecamy ciepły i zminy prysznic; należy stopniowo ochładzać organizm, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.

 12. następnie otulamy się w ręcznik lub własny szlafrok i odpoczywamy, popijając wodę; w trakcie pobytu w saunie organizm traci ok. 0,5 -1,5 litra płynów, dlatego bardzo ważne jest uzupełnienie ich na godzinę przed wejściem do sauny oraz podczas i po sesji, najlepiej wodą mineralną, herbatą, naturalnymi sokami. W związku z dużą utratą płynów zawroty głowy w saunie mogą być objawem odwodnienia organizmu.

Co oferujemy, a co trzeba wziąć ze sobą:
 • prosimy o zabranie do bani klapek – buty zdejmujemy najlepiej od razu na tarasiku

 • jeśli między wejściami do bani preferują Państwo odpoczynek w szlafroku, prosimy o przyniesienie własnego

 • zapewniamy: ręczniki, suszarkę do włosów, wodę, herbatę