Regulamin – Dworek Rousseau

Warunki rezerwacji i anulacji w Dworku Rousseau

§ 1

REZERWACJA I OPŁATA POBYTU
  1. Rezerwacja jest gwarantowana po wypełnieniu formularza rezerwacji, wpłaceniu na konto bankowe bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości pobytu i przesłaniu nam potwierdzenia przelewu. W przypadku wykupienia 2 nocy opłatę za pobyt należy uiścić w całości (100%) przelewem przy zakładaniu rezerwacji. Chęć skorzystania z dodatkowych usług należy zgłosić w formularzu – nie możemy niestety zagwarantować, że później złożone zamówienia będziemy w stanie zrealizować.

  2. Prosimy o uiszczenie pozostałej część opłaty najpóźniej 14 dni przed przyjazdem oraz przesłanie nam poświadczenia przelewu. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia przelewu w określonym wyżej terminie, zastrzegamy sobie prawo do zarezerwowania domu innemu klientowi.

  3. Rezerwacje dokonywane w okresie krótszym niż 14 dni od daty przyjazdu są wiążące po opłaceniu całej kwoty za pobyt. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 500 zł, płatnej przelewem przed przyjazdem. Zwrot kaucji nastąpi na konto, z którego została przelana, o ile nie stwierdzone zostaną w dniu odbioru poważne szkody.

  4. Akceptujemy jedynie opłaty całościowe – nawet jeśli podróżujecie Państwo w przyjaciółmi i dzielicie się kosztami, prosimy o przelanie całości opłaty przez 1 osobę i rozliczenie kosztów między sobą. W przypadku rezerwacji kilku obiektów dla jednej grupy radzimy dokonania rezerwacji każdego obiektu przez osobę, która będzie uiszczała opłaty i będzie dla nas partnerem umowy wynajmu.

§ 2

ANULACJA
  1. Anulacji rezerwacji należy dokonywać w formie pisemnej na adres: magda@wisent.ch

  2. Wpłacony bezzwrotny zadatek lub wpłata za pobyt 2-3 dniowy mogą zostać zwrócone – pomniejszone o opłatę 150 zł – jedynie w przypadku rezygnacji w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem. Jeśli zamiast zrezygnować z pobytu, przełożą go Państwo na inny termin w tym samym roku kalendarzowym, zapisujemy cały zadatek, bez potrącania opłat, na poczet tego pobytu.

  3. Anulowania rezerwacji mniej niż 30 dni przed przyjazdem będzie skutkowało utratą wpłaconego zadatku, zaś mniej niż 14 dni utratą całej opłaty za pobyt – chyba że Goście sami znajdą zastępstwo na anulowany pobyt. W przypadku zorganizowania przez Gości nowej rezerwacji domu w tym samym terminie i na taką samą liczbę nocy, kwotę zadatku (opłaty za krótki pobyt) zwrócimy Gościom lub potraktujemy ją jako zadatek na pobyt w innym terminie – zgodnie z wyborem Gości.

  4. W przypadku skrócenia lub rezygnacji z rezerwacji w trakcie trwania pobytu, uiszczona opłata nie podlega nawet częściowemu zwrotowi.

Postanowienia na czas trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego

  • W naszym obiekcie nie mogą przebywać osoby poddane kwarantannie, izolacji (chore na Covid-19), zakażone SARS CoV-2. Najemca oświadcza, że w dniu założenia rezerwacji nie stwierdza u siebie objawów choroby COVID-19, nie podlega kwarantanne ani nadzorowi sanepidu lub policji. W przypadku zmiany tego stanu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego i rozwiązania umowy. W przypadku stwierdzenia podczas pobytu u nas wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania nas, żebyśmy mogli podjąć odpowiednie kroki.
  • Najemca oświadcza, że jest świadomy panującej w kraju sytuacji związanej z epidemią COVID-19 i jej dynamicznym rozwojem oraz związanymi z tym faktem obostrzeniami i regulacjami prawnymi. Powołanie się na sytuację epidemii nie powoduje natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy. W razie wprowadzenia ponownego zakazu wynajmu wpłacony zadatek nie przepada – rezerwacja zostaje bezpłatnie przeniesiona na inny termin.

Regulamin Dworku Rousseau

§ 1

Do Dworku zapraszamy od godz. 17:00. W dniu wyjazdu należy opuścić dom do godz. 11.00. Klucze znajdują się w sejfie, do którego kod Goście dostają w e-mailu po opłaceniu pobytu. W dniu wyjazdu klucze należy odłożyć do sejfu. W tym samym e-mailu podajemy telefon do osoby kontaktowej na miejscu. Istnieje możliwość przyjazdu i wyjazdu w innych godzinach, jeżeli zostanie to wcześniej uzgodnione. Goście otrzymują klucz który zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie lub nie odłożenie w dniu wyjazdu klucza do sejfu klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

§ 2

Na terenie Domu mogą przebywać jedynie osoby wcześniej zgłoszone. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. 

§ 3

W czasie pobytu w domu zabronione jest organizowanie głośnych imprez – nasi goście spragnieni są ciszy i spokoju. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek, zasady dobrosąsiedzkiego współżycia i zasady regulaminu.

§ 4

Goście uprawnieni są do korzystania z grilla i ogniska. Bardzo prosimy o ostrożne obchodzenie się z ogniem i nigdy nie pozostawianie go bez nadzoru – drewno szybko płonie i w razie pożaru my stracimy nasz z miłością zbudowany świat, a Państwo narazicie na niebezpieczeństwo swe życie. Szczególnie w czasie suszy apelujemy o czujność i rozwagę. 

§ 5

Mieszkania U Zofii i U Emila są ogrzewane przy pomocy pieców, dlatego jesienią i zimą wynajmujemy je wyłącznie osobom mających doświadczenie w paleniu w piecach kaflowych! My palimy w piecach przed przyjazdem gości i zapraszamy ich do ciepłego mieszkania, podczas pobytu goście dbają sami o to, żeby w piecach trzaskał ogień (drewno w cenie wynajmu). Wynajmując któreś z wymienionych mieszkań goście deklarują umiejętność palenia w piecach. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieodpowiedzialnego korzystania z pieca odpowiedzialność ponoszą Goście.

W Lofcie i Mansardzie jest ogrzewanie elektryczne i gazowe, Goście mogą korzystać z kominków i z pieca chlebowego (Loft) dla przyjemności. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia (pieców, kominków) bez nadzoru.

UWAGA: Wewnątrz domu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł. Wyrzucanie niedopałków do ogrodu/lasu jest zabronione, prosimy korzystać z popielniczki. Przed wyrzuceniem zawartości popielniczki do kosza należy koniecznie sprawdzić, czy niedopałki nie żarzą się (niebezpieczeństwo zaprószenia ognia)

§ 6

Goście zobowiązują się do utrzymywania domu w stanie zastanym i do segregacji śmieci. Przed wyjazdem należy pozostawić uprzątnięte urządzenia i naczynia kuchenne, opróżnić lodówkę oraz wynieść z domu śmieci zgodnie z zasadami segregacji (UWAGA nie jest to wliczone w tzw. sprzątanie końcowe). Prosimy również o nieprzestawianie sprzętu muzycznego i mebli. Jeśli mimo naszej prośby jakieś meble zostaną przestawione podczas pobytu, muszą wrócić przed Państwa wyjazdem na swoje miejsce. Goście zobowiązują się, że przed wyjazdem zdejmą poszewki z pościeli i ochraniacze z materaców i włożą je do plastikowych worków dostępnych w każdej łazience: osobno poszewki, osobno ochraniacze na materace, osobno ręczniki oraz całkowicie opróżnią lodówkę z jedzenia. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, możemy naliczyć dodatkową opłatę.

W domu zabronione jest chodzenie w butach – prosimy o przywiezienie swoich kapci.

§ 7

Do wc można wrzucać WYŁĄCZNIE papier toaletowy (czyli nie wrzucamy maseczek, rękawiczek, podpasek, tamponów, chusteczek dla niemowląt, resztek jedzenia itd.). Nieprzestrzeganie zasad użytkowania grozi zatkaniem rur kanalizacyjnych, a nas może zmusić do obarczenie Gości kosztami naprawy.

§ 8

Wszelkie awarie oraz usterki wynikłe w trakcie użytkowania domu prosimy zgłaszać na bieżąco osobie przekazującej klucze. Nie pobieramy zazwyczaj kaucji za zniszczenia, ponieważ wierzymy, że tak jak my będziecie dbali o nasz DOM, a jeśli niechcący coś uszkodzicie, pokryjecie koszty naprawy. Każdy rodzic (opiekun) odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci. Gość dokonujący rezerwacji przyjmuje odpowiedzialność rzeczowo–materialną za wszystkich członków grupy dla której dokonuje rezerwacji.

§ 9

Dzieci pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność mogą korzystać z placu zabaw i basenu. Kąpiel w basenie musi odbywać się pod nadzorem opiekunów. Basen dostępny jest sezonowo. Woda w basenie poddawana jest chlorowaniu. Korzystanie z basenu dobywa się na własną odpowiedzialność. Należy bezwzględnie stosować się do Regulaminu basenu.

§ 11

Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w Domu przedmioty wartościowe i pieniądze, jak również za mające miejsce w trakcie pobytu przerwy w dostawach mediów do Obiektu, w szczególności, za przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodowane czynnikami atmosferycznym, czy brak w dostawie wody w całej gminie.

§ 12

Zwierzęta akceptujemy w Dworku (poza Mansardą) za dodatkową opłatą. Opiekunowie muszą zadbać o to, aby zwierzaki spały w swoich legowiskach (nie na łóżkach w pościeli, nie na sofach) i posprzątać po nich w ogrodzie. Jeśli pies/kot jest przyzwyczajony do spania na fotelu/sofie prosimy o przywiezienie ze sobą odpowiedniego zabezpieczenia mebli (kapa, pokrowiec) lub o omówienie z nami ich zabezpieczenia. Przed wyjazdem prosimy o dokładne odkurzenie pokoju z włosów kota/psa (łóżek, foteli itd.)

W deszczowe dni i zimą po spacerze, przed wejściem do domu, należy wycierać psom łapki. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel. Właściciele kotów muszą posiadać odpowiednią kuwetę.

§ 13

Obiecujemy bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w domu. Uwagi oraz propozycje usprawnień, za które zawsze jesteśmy wdzięczni, prosimy zgłaszać do Magdaleny Leszczyńskiej magda@wisent.ch.

Życzymy Państwu udanego pobytu w naszych progach i mamy nadzieję, że poczujecie się tu jak w domu!